Nagrody

Fundatorem nagród w Audi Eurosport E-Racing, odpowiedzialnym za ich wydanie Zwycięzcom jest Discovery Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Nagrody dla czołówki klasyfikacji generalnej
Nagrody dla czołówki klasyfikacji drużynowej


EUROSPORT